Vinh Thảo ống nước - Ống nước, phụ kiện, vật tư ngành nước

Doanh nghiệp tư nhân thương mại Vinh Thảo

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế: 0100887000.

Số đăng ký kinh doanh: 0100887000

Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 17/4/1999